De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons uiterst belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (Duitse wet op gegevensbescherming (DSGVO), van de telecommunicatiewet (TKG) 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de verwerking van gegevens op onze website.

Contact met ons
Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, zullen de gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Gegevensopslag
Wij wijzen u erop dat de exploitant van de webshop ter vereenvoudiging van het inkoopproces en voor de verdere contractverwerking de IP-gegevens van de abonnee in het kader van cookies opslaat, evenals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer evenals andere door de factuurontvanger verstrekte gegevens.

Bovendien worden persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, enz.) van de afnemer van de dienst opgeslagen met het oog op de contractverwerking. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract niet met u afsluiten. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bankinstellingen/aanbieders van betalingsdiensten ten behoeve van de incasso van de koopprijs en aan onze belastingadviseur ten behoeve van de nakoming van onze fiscale verplichtingen en aan dataserviceproviders die de werking van onze database, ons IT- en nieuwsbriefsysteem waarborgen. Wij hebben met hen een contract gesloten voor orderafhandeling conform art. 28 DSGVO.

Na het afbreken van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de bewaartermijn (7 jaar).  

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van § 96, lid 3, TKG en artikel 6, lid 1, onder a (toestemming) en/of b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van het DSGVO. 

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies of opslag. Dit is informatie die met behulp van de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. Ze doen geen schade.

Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Social Media
Er zijn plug-ins voor social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube geïntegreerd op onze website. Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven. Wij hebben geen invloed op cookies van Facebook, Twitter etc. en hebben er ook geen toegang toe.

Webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De aldus gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van Facebook-plugins
Op deze webpagina's worden plugins gebruikt van het sociale netwerk facebook.com - dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wanneer u webpagina's van onze website oproept die een dergelijke plugin bevatten, wordt er een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plugin op de website weergegeven door uw browser op de hoogte te stellen. Dit vertelt de Facebook-server welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Als u als lid bij Facebook bent ingelogd, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u de plugin-functies gebruikt (bijv. door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of een reactie te plaatsen), wordt deze informatie ook aan uw Facebook-account toegewezen. Dit kan alleen worden voorkomen door uit te loggen voordat je de plugin gebruikt.
De gegevens die je ons toevertrouwt worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons. Daarom hebben we veel moeite gedaan om onze website veilig te maken.
Als de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) in te voeren, gebeurt dit vrijwillig. Als we derden inschakelen om de aangeboden diensten te leveren, zijn we gemachtigd om de klantgegevens door te geven aan de derde partij als dit noodzakelijk is voor de doeleinden van het contract. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de door hem verstrekte gegevens worden opgeslagen - en ook voor marketingdoeleinden worden verwerkt. Voor het overige bewaren wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens en zullen wij deze niet verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor contractuele doeleinden. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens; in dat geval zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Skischool Salober-Schröcken, worden de gegevens in het betreffende invoermasker doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking. De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit dient om misbruik van de diensten of het e-mailadres van de betreffende persoon te voorkomen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een uitzondering wordt gemaakt indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. Toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens kan ook op elk moment worden ingetrokken. Hiervoor staat een link in elke nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is Art. 7 (3) UWG.

We gebruiken rapidmail om nieuwsbrieven te versturen. De provider is rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 21, 79106 Freiburg, Duitsland. rapidmail wordt onder andere gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u invoert voor het abonneren op de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van rapidmail in Duitsland. Als u niet door rapidmail geanalyseerd wilt worden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Voor analysedoeleinden bevatten de met rapidmail verzonden e-mails een zogenaamde trackingpixel, die zich bij het openen van de e-mail met de rapidmail-servers verbindt. Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend. We kunnen rapidmail ook gebruiken om te bepalen of en welke links in het nieuwsbriefbericht zijn aangeklikt. Optioneel kunnen links in de e-mail worden ingesteld als trackinglinks waarmee uw kliks kunnen worden geteld.

Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.
Ontvanger: De ontvanger van de gegevens is rapidmail GmbH.
Overdracht naar derde landen: De gegevens worden niet overgedragen aan derde landen.
Duur: De gegevens die door ons zijn opgeslagen als onderdeel van uw toestemming voor het doel van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd van zowel onze servers als de servers van rapidmail nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. De door ons opgeslagen gegevens voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven hierdoor onaangetast.
Herroepingsmogelijkheid: U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.
Verdere informatie over gegevensbescherming: Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbeveiliging van rapidmail op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit. Meer informatie over de analysefuncties van rapidmail vindt u op de volgende link: https://www.rapidmail.de/wissen-und-hilfe.

Uw rechten
In principe heeft u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, herroeping en bezwaar van gegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8.1080 Wenen, dsb(at)dsb.gv(dot)at).

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

Skischule Salober-Schröcken GmbH
Hochkrumbach 10, A-6767 Warth
Telefoon: +43 5583 386 88
E-Mail: info(at)skischule-salober.at

© Copyright 2024 - Skischule Salober-Schröcken - Alle rechten voorbehouden.